Platba a podmienky

Informácie k platbe a podmienkam

PLATBA

Súkromné ​​osoby

Platba musí byť vykonaná vopred ešte pred vyzdvihnutím vozidla na náš bankový účet ďalej len BÚ.

Spoločnosti

Faktúra je splatná bankovým prevodom s povinnosťou platby v dohodnutej lehote splatnosti (14 kalendárnych dní). V prípade omeškania účtujeme 1 % z ceny za každý deň omeškania až do okamihu pripísania na náš BÚ.

Záloha

Na súkromné osoby sa vzťahuje výška 100% zálohy na zakúpený balík, ktorá musí byť pripísaná na BÚ. Firmy a iné organizácie platia zálohu vo výške 50% ak cena našich služieb presiahne sumu 500€ s DPH.

Údaje o spoločnosti

MM Cleaning services, s.r.o.

Magurská 14, 080 01 Prešov

IČO: 51 955 318
IČ DPH: SK 2120843505

 

PODMIENKY

 

Článok 1. Použiteľnosť a podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky cenové ponuky, faktúry a podobné zmluvy. Zákazník dohodou akceptuje všeobecné obchodné podmienky MM Cleaning services, s.r.o..

Článok 2. Cena a ponuky

Orientačné ceny, ktoré sa vzťahujú na naše služby, sú zobrazené na webovej stránke. Presná cena vždy závisí od stavu a modelu vozidla. Ceny je možné kedykoľvek zmeniť. Cenové ponuky sú nezáväzné a platné maximálne 1 mesiac od dátumu vyhotovenia.

Článok 3. Dohoda, platba vopred a zrušenie

Dohoda o službe je uzatvorená po preukázateľnom potvrdení. Môžete tak urobiť e-mailom, listom alebo telefonicky/textovou správou.

Zálohy sa účtujú vo výške 100% pre súkromné osoby a 50% pre firmy a iné organizácie. Preddavky sú nevratné. 

V prípade zrušenia po potvrdení záväznej objednávky nevraciame celu zálohu. Konkrétna výška závisí od času zrušenia :

  • zrušenie do 24 hodín vopred: je vrátených 25% z celkovej dohodnutej ceny.
  • zrušenie do 48 hodín vopred: je vrátených 50% z celkovej dohodnutej ceny.
  • zrušenie do 72 hodín vopred: je vrátených 75% z celkovej dohodnutej ceny.
  • zrušenie do 96 hodín vopred: je vrátených 100% z celkovej dohodnutej ceny.

Článok 4. Platby

Súkromné osoby

Platba musí byť vykonaná vopred ešte pred vyzdvihnutím vozidla na náš bankový účet ďalej len BÚ.

 

Spoločnosti

Faktúra je splatná bankovým prevodom s povinnosťou platby v dohodnutej lehote splatnosti (14 kalendárnych dní). V prípade omeškania účtujeme 1 % z ceny za každý deň omeškania až do okamihu pripísania na náš BÚ.

Článok 5. Sťažnosti

Ak nie ste spokojní s našou prácou alebo sa domnievate, že sa vyskytol problém s nami poskytnutou službou, kontaktujte nás do 48 hodín, aby sme mohli rýchlo konať a problém vyriešiť. Vzhľadom na spôsob, akým sa vozidlá používajú a sú vystavené potenciálnemu poškodeniu, nemôžeme niesť zodpovednosť za chyby zistené po 48 hodinách. Z tohto dôvodu nemôžeme zaručiť, že sa to stalo našou príčinou.

Článok 6. Záruka

Pri inštalácii tónovacich fólií môžete očakávať predpísanú životnosť výrobku. Výsledky a očakávaná životnosť však závisia od toho, ako a ako často vozidlo používate, ako dobre je vozidlo udržiavané a podobných faktoroch. 

Po inštalácii tónovacích fólií nesmie prísť auto do kontaktu s vonkajšími vplyvmi minimálne 24 hodín. MM Cleaning services, s.r.o. nie je žiadnym spôsobom zodpovedný za nepriaznivé výsledky, ak nie je možné dodržať túto dobu. Počas prvých 7 dní po inštalácii by ste sa mali čo najviac vyhnúť treniu, kontaktu s vodou a chemikáliami. 

Článok 7. Duševné vlastníctvo a vlastnícke práva

Celý obsah webovej stránky MM CAR DETAIL (fotografie, texty, obchodné názvy, logá a iné grafické prvky) je chránený autorským právom a/alebo inými právami duševného vlastníctva. Obsah webovej stránky môže používať iba MM CAR DETAIL, UPRACEMMTO a firma MM Cleaning services, s.r.o.. Ostatní používatelia majú zakázané používať alebo upravovať tento obsah akýmkoľvek spôsobom bez povolenia.

Ak dôjde k porušeniu vyššie uvedených pravidiel, spoločnosť MM Cleaning services, s.r.o. bude požadovať okamžité odstránenie informácií a prijme opatrenia s pokutou za nezákonné použitie týchto informácií. Táto pokuta môže zahŕňať aj náhradu za nezákonné použitie. 

 

Návrat hore